مگر ثواب زیارت سیدالشهداء را ما می‌دانیم چه خبر است؟ مگه می‌دانیم روایاتی که درباره‌ی زیارت سیدالشهداء وارد شده، به کجا رسیده است؟ هیچ می‌توانیم بگوییم «کان کمن زار الله فی عرشه» یعنی چه؟ (زائر امام حسین علیه السلام در شب جمعه مانند کسی است که خدا را در عرشش زیارت کند.)

آیا این‌ها را ما می‌فهمیم؟

یا همین بکاء بر سیدالشهداء ثوابش چه اندازه است؟ آیا می‌توانیم حدّی برایش بگوییم که دیگر از آن بالاتر نیست؟

ارزش بکاء به حدی است که می‌گویند: «همین که اشک مختصری از اذن دخول سیدالشهداء آمد، فَتِلکَ الدّمعُ عَلامَةُ الاِذن؛ یعنی آن اشک علامت اذن دخول است؛ یعنی داخل شو!»

آخر اینکه من چشمم اشک بیاید چه ربطی دارد که آن‌ها اذن داده‌اند؟! آیا معلوم است که این قضایا چیست؟!

منتهی چیزی که هست این است که ما حالا به امثال معاویه گرفتاریم که همه جور حرف از او هست، حتی کلمه کفر!