آیت الله وحید خراسانی


سوال: من گناه خیلی بزرگی مرتکب شدم که فکر نمیکنم خدا ببخشد چه کار کنم؟

پاسخ: هیچ گناهی نیست الا اینکه در شرع مقدس اسلام برای آن توبه قرار داده شده است حتی شرک به خداوند متعال که توبه آن عبارت از توحید و یکتا پرستی است.

منتهی توبه بایستی واقعی باشد که در روایات اسلامی از آن به توبه نصوح یاد گردیده یعنی گنه‌کار، واقعاً از کرده خود پشیمان بوده و دیگر سراغ گناه نرود و اگر گناهی که مرتکب شده تبعاتی دارد مثل قضاء نماز و روزه فوت شده یا بدهی به مردم یا از بین بردن مال یا حق کسی باید جبران نماید و توجه داشته باشد که شعبه‌ای از رحمت خداوند، بخشش و مغفرت گناه است تا جایی که گویا تازه متولد گشته، نامه‌ی عمل توبه کننده مثل روز اول پاک و سفید می‌شود.

بایستی امیدوار به رحمت خداوند بوده و به اصلاح آینده خویش بپردازد و برای آخرت زاد و توشه تهیه نماید و بداند ناامیدی از رحمت خدا و این فکر که خدا مرا نمی‌بخشد از گناهان کبیره است و در قرآن نکوهش شده تا مبادا کسی دچار یأس از رحمت خدا نشود.